Subsidie regelingen

Subsidie voor sportverenigingen

Per 1 januari 2019 stelt de overheid aan sportclubs een subsidie van 30% ter beschikking voor energiebesparende maatregelen. Deze regeling gaat in op dinsdag 1 januari 2019 om 9.00 uur en het totale bedrag dat hiervoor vrij is gemaakt is beperkt tot 6 miljoen euro. Indien uw club al nadenkt over investeren in verduurzaming, dan is dit het ideale moment met de ideale subsidie hiervoor.

Wat houdt de subsidie in?

De regeling houdt in dat energiebesparende maatregelen voor sportverenigingen zullen worden gestimuleerd. Het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld sportkantines is daarbij het meest interessant, vooral omdat de terugverdientijd kort is. Vaak betreft het sportaccommodaties met platte daken. Dit is ideaal voor zonnepanelen omdat de sportvereniging dan een optimaal rendement haalt: de zonnepanelen kunnen dan immers netjes op het zuiden worden gericht.

Voor de regeling komen sportverenigingen in aanmerkingen die zijn aangesloten bij de NOC/NSF of de overkoepelende landelijke sportvereniging.

De subsidie wordt beschikbaar gesteld door de Rijksoverheid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen sportverenigingen en sportstichtingen. De sportvereniging ontvangt 30% subsidie, de sportstichting 15%. Het verschil zit in de BTW die sportverenigingen niet kunnen aftrekken. De maximale subsidie bedraagt 125.000 euro waarbij de kosten niet lager mogen zijn dan 3.000 euro. Dit betekent dat de installatie niet kleiner mag zijn dan circa 10 zonnepanelen. Voorwaarde is dat de vereniging of stichting aangesloten moet zijn bij  het NOC/NSF of bij de landelijke sportvereniging.

Daarnaast zal er 500 euro extra subsidie beschikbaar zijn indien wordt besloten om een energieadvies uit te laten voeren. Dit advies moet voldoen aan een aantal voorwaarden, zoals het maken van een overzicht van de totale energiehuishouding tot het inzichtelijk maken van de maatregelen op het gebied van energiebesparing en de te verwachten opbrengst.

Wij kunnen u helpen bij de aanvraag, ook als het gaat om een eerdere investering.

Om de subsidie aan te vragen moet u voldoen aan de volgende eisen:

  • De subsidiabele kosten mogen niet minder dan € 3.000,- bedragen.
  • Er wordt slechts subsidie verstrekt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur of installaties.
  • Een aanvrager kan voor een maatregel slechts eenmaal per kalenderjaar subsidie ontvangen op grond van deze regeling.
Subsidie aanvragen

Subsidie voor zakelijk

Wilt u als bedrijf, vereniging of stichting fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). EIA levert u gemiddeld 13,5% voordeel op. Daarnaast zorgen energiezuinige investeringen ook voor een lagere energierekening.

Subsidie aanvragen

Subsidie voor particulieren

Wilt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen terugkrijgen? Dan moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Subsidie aanvragen